Homekoiratutkimus

Homekoiratarkastuksessa selvitetään rakenteiden mikrobiologista kuntoa. Homekoira oikein koulutettuna löytää luotettavasti ja nopeasti pintoja rikkomatta mahdolliset mikrobivauriot. Homekoira on kiistatta kustannustehokkain menetelmä mikrobivaurioiden etsinnässä. Koiran hajuaisti on 40000 kertaa parempi kuin ihmisellä.
 
Milloin homekoiratutkimus?
  • Jos asunnossa asuvilla ihmisillä on toistuvia "homeille tyypillisiä" terveysongelmia. Näitä voivat olla esimerkiksi päänsärky, nuha, allergiaoireet, iho-oireet, poskiontelotulehdukset ja silmä/korvatulehdukset. Oireet tyypillisesti helpottaa kun poistuu altistavasta tilasta. Kaikki ihmiset oireilevat eri tavoin ja toisille ei tule oireita lainkaan. Altistuksen jatkuessa pitkään oireet saatavat kroonistua. 
  • Jos asunnossa on outo haju, jolle ei löydy syytä. Homeet eivät välttämättä haise niin, että ihminen voisi hajun havaita.
  • Asuntokauppatilanteissa on kaikkien etu, että tilat tutkitaan kunnolla ja tässä homekoiratutkimus on hyvä lisä. Myyjä tietää mitä myy ja ostaja osaa varautua mahdollisiin remontteihin.
  • Lisänä perinnöksi saadun kiinteistön arvon tarkastukseen, jotta perintöveron määrä määräytyy oikein.
  • On jo todettu vaurio esimerkiksi sisäilmatutkimuksella ja halutaan paikantaa vaurio.
  • Homekoira on kustanustehokkain ensiaskel, jos kiinteistössä on home-epäily. 
  • Suunniteltaessa tulevaa remonttia saadaan homekoiran avulla apua tulevan remontin laajuuden hahmottamiseen.
 
Mitä tutkimukseen kuuluu?
Tutkimukseen kuuluu vähintään yhdellä koulutetulla homekoiralla tehtävä homekoirakartoitus sovituista tiloista sekä jälkikäteen lähetettävä raportti kuvineen. 
 
Mitä koira haistaa?
Homekoiralle opetettu etsittävä hajukuva koostuu tuhansista eri hajuista. Näitä hajuja tulee mikrobikasvustojen aineenvaihduntatuotteista ja mikrobikasvuston pölystä. Mikrobikasvusto on elävä organismi, joka tuottaa sisäilmaan kaasumaisia aineenvaihduntatuotteita. Kasvuston määrä ja laatu vaihtelee kasvukauden, ympäristön olosuhteiden sekä kasvualustan kosteuden mukaan. Sama kasvusto voi tuottaa satoja erillaisia hajuja, riippuen siitä missä materiaalissa kasvusto kasvaa. Kasvusto pyrkii pilkkomaan alustasta ravintoa erillaisilla aineenvaihduntatuotteilla. Lisäksi hajuihin vaikuttaa muut kasvustot samassa paikassa ja niiden kilpailu keskenään elintilasta. Aineenvaihduntatuotteilla kasvustot yrittävät tuhota toisiaan. Oikeissa vaurioissa kasvaa aina useita eri lajeja, joiden yhteisvaikutuksista hajuun tai terveyteen ei pysty sanomaan pelkällä lajituntemuksella. Aineenvaihduntatuotteet voivat läpäistä myös höyrynsulkumuovia, harkko- ja tiilirakenteita, puumateriaaleja sekä monia muita rakentamisessa käytettyjä materiaaleja. Muovilla ei voida estää homeen hajun pääsyä seinärakenteesta sisätilaan. (Leena Stenlund.)
 
Tutkimuksen kulku
Ennen tuloamme saat erilliset ohjeet, miten toimia ennen tarkastusta ja sen aikana, jotta tutkimus saadaan mahdollisimman hyvin tehtyä. Nähtäväksi saat etukäteen myös käynnillä allekirjoitettavan toimeksiantosopimuksen sekä mahdollisen esitietokyselyn.
Ohjaaja tulee aina aluksi ilman koiraa tarkastamaan tutkittavat tilat silmämääräisesti ja kirjoittamaan sopimukset. Tämän jälkeen ohjaaja tulee tekemään tarkastuksen yksi koira kerrallaan. Tarkastuksen jälkeen otamme kuvat mahdollisista koiran tekemistä ilmaisukohdista sekä keskustellaan tutkimuksesta. Kirjallinen raportti kuvineen lähetetään tilaajalle kahden viikon kuluessa. Tutkimusta saa seurata, mutta koiralle ja ohjaajalle on annettava riittävä työrauha. Lisätietoja saa kysymällä.
 
Saako tutkimuksesta kotitalousvähennystä?
Homekoiratutkimuksesta on mahdollista saada kotitalousvähennystä tietyin ehdoin. Homekoiratutkimus kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin, mikäli homevaurio löytyy ja siitä seuraa korjauskustannuksia ja homekoiratutkimuksen laskun osuus on vähäinen suhteessa vaurion korjauskustannuksiin.
 
Pelkkä homekoiratutkimus ei riitä
Homekoiratutkimus on hyvä ensiaskel kiinteistön tutkimukseen, mutta se ei kuitenkaan yksinään riitä. Mikrobivaurioita esiintyy yleisesti tietyissä rakenteissa mm.alapohjan alapuoliset täyttömaat. Alapohjasta sisätiloihin tulevat ilmavuodot saavat koiran tekemään kyseiseen kohtaan ilmaisun, juuri niin kuin se on koulutettu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kyseinen kohta on vaurioitunut vaan korjaukseksi saattaa riittää rakenteiden tiivistys. Tämän takia jatkotutkimusten tekeminen koiran ilmaisukohtiin on ensiarvoisen tärkeää, jotta vältytään turhilta purkutoimenpiteiltä ja saadaan mahdollisimman todenmukainen tieto tilanteesta. Pelkkä kosteusmittaus tai rakenneavaus ei useinkaan riitä jatkotoimenpiteeksi. Rakenneavauksesta ei välttämättä löydy näkyvää hometta, sillä mikrobikasvustoa ei voi useinkaan nähdä. Varmuuden saamiseksi on otettava myös tarvittavat näytteet ja lähettävä ne laboratorioon tutkittavaksi.